Brukt og litt nytt

Brukt og litt nytt

Brukt & litt nytt er en av flere jobbtreningsarenaer Arba driver. Alle innen ulike fagområder med hensikt å gi den enkelte arbeidstrening og faglig kvalifisering.