I tillegg til våre faste arbeidsledere i butikken, har vi til enhver tid folk på arbeidstrening i butikkmiljø, det være seg på kort eller lang sikt.

Vi driver flere jobbtreningsarenaer innen ulike fagområder som har som hensikt å gi den enkelte jobbsøker arbeidstrening og faglig kvalifisering, før et fast arbeidsforhold i ordinært arbeidsliv.

Fra forsiden til Arba kan du se hvilke avdelinger vi har, og innenfor hvilke fagområder.
Har du lyst til å komme på en omsvisning som jobbsøker, pårørende, arbeidsgiver eller annet - ta kontakt med oss.