Bærum kommune er en klimaklok kommune.
Klimaklok er et flerårig utviklingsprogram som skal bidra til «det grønne skiftet» i Bærum. Alle deler av bærumssamfunnet – innbyggere, næringsliv, organisasjoner, folkevalgte og kommunens virksomhet – skal mobiliseres i arbeidet for å nå de internasjonale og nasjonale klimamålene. 

Våre gjenbruksvarer er levert på Arba gjenbruk på Isi gjenvinningsstasjon eller direkte i butikken (Leveringsvilkår til butikken og Isi gjenvinningsstasjon)

Asker og Bærum samarbeider tett for en bærekraftig utvikling, og ligger godt an til å oppfylle FNs bærekraftsmål på mange områder. Sammen med arbeidstrening er Brukt & litt nytt vårt bidrag til bærekraftige kommuner.