Brukt & litt nytt i Sandvika har et variert vareutvalg som gjenspeiler hva Bærums befolkning har levert til gjenbruk. 

Du vil også finne egenproduserte varer og produkter produsert av andre inkluderingsbedrifter og lokale produsenter.

Produserer du varer du vil prøve å selge i butikk, ta kontakt med oss.  
Følg oss på Facebook og Instagram for å se vareutvalg, og for oppdaterte åpningstider i forbindelse med ferier og helligdager.

Brukt og litt nytt er en del av Arba AS.  Arbas samfunnsoppdrag er å gi mennesker mulighet til å få, beholde og utvikle seg gjennom arbeid.

Vårt hovedformål i butikken er arbeidstrening i et butikkmiljø.